• fi

Blog Post

27
TOUKO
2020

Kaiken takana on ihminen. Researcherin ajatuksia suorahausta ja sen digitaalisuudesta

Digitalisoituminen muuttaa ja myös helpottaa elämäämme. Siitä on tullut kaikkeen toimintaan sisältyvää ja kaiken läpäisevää rutiinia. Näin on myös suorahakuina tehtävissä rekrytoinneissa. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat nopeuttaneet tätä kehitystä sekä uusien välineiden käyttöönottoa ja soveltamista. Muutos on näkynyt ennen kaikkea verkon kautta etäyhteytenä toteutetuissa haastatteluissa. Toisaalta digitaalisuus on ollut arkea jo ennen koronan aiheuttamia poikkeusoloja. Suuri osa ehdokkaiden tiedoista on verkossa. Tarvitsee vain löytää olennainen tieto. Itse en ole saanut kokea niitä aikoja, kun suorahaku aloitettiin puhelinluettelo toisessa ja lankapuhelimen luuri toisessa kädessä. Myös soveltuvuustestit haun loppumetreillä tehdään usein verkon kautta etänä.

Toistakymmentä vuotta ehdokkaiden etsijänä suorahauissa on ollut opettavaista aikaa. Kaikki hakuni ovat olleet valtavan mielenkiintoisia, eikä yksikään niistä ole ollut samanlainen. Aina on pitänyt omaksua ja ymmärtää jotakin uutta tehtävästä löytääkseen hyviä ehdokkaita. Yleisistä osaajarekistereistä käytetyin ja tunnetuin on LinkedIn. Suorahauissa LinkedIn-profiileita ja mm. omassa kannassamme olevia ansioluetteloita läpikäymällä löytyy useimmiten suuri osa haetuista osaajista. Kaltaisilleni suorahakujen etsimisen ammattilaisille on kuitenkin laiskuutta, kunnianhimon puutetta ja oman osaamisen aliarvostamista edetä yksistään ehdokkaan itse koostaman ja julkaiseman tiedon varassa. Tarvitaan myös muiden saatavilla olevien lähteiden läpikäymistä. Useammin kuin kerran on titteli tai muu henkilön yhteydessä esiintynyt sana saattanut olla johtolanka hyvän ehdokkaan löytämiseen ja onnistuneeseen rekrytointiin.

Ehdokkaan tavoittaminen henkilökohtaisesti on tärkeää. Vain näin pystytään tarkentamaan tiedot hänen osaamisestaan ja selvittämään kiinnostus tarjolla olevaan tehtävään. Ehdokkaiden tavoittelu on kiitollinen tehtävä. Kukapa ei olisi kiinnostunut ainakin kuulemaan tarjolla olevista etenemismahdollisuuksista. Keskustelut ehdokkaiden kanssa ovat tavattoman kiinnostavia myös allekirjoittaneelle. Niissä pääsee kuulemaan ja oppimaan alansa asiantuntijoiden kertomana titteleiden takana piilevän kiinnostavan ja monipuolisen todellisuuden. Nykymaailmassa yhteyden saaminen ehdokkaaseen on toisinaan haasteellista. Kiireisen arjen keskellä tavoitteluyritykset hukkuvat helposti kaiken muun viestinnän massaan. Toisinaan tämä vaatiikin useamman kanavan sinnikästä ja luovaakin käyttöä. Varovainenkin pitää olla, ettei kävisi kuten kerran soittaessani ehdokkaalle auton handsfreehen esimiehen istuessa hänen vieressään.

Konsultteihimme verrattuna yhteyteni ehdokkaaseen ihmisenä jää etäiseksi, osaamista määrittävän tiedon pinnalliseksi selvittämiseksi. Tunnen jopa pientä kateutta kollegoitteni etuoikeudesta tutustua ehdokkaaseen tarkemmin. Heidän työnsä seuraaminen on opettanut ymmärtämään ihmistuntemuksen tärkeyden ja arvostamaan humanistista asennetta rekrytoinneissa. Ehdokas on opittava tuntemaan yksilönä, ansioluettelon sujuvaa lukemista ja soveltuvuustestien tulkintaa avarammin. Ilman keskinäistä luottamuksellista suhdetta tämä ei voi onnistua. Kyse ei ole enempää eikä vähempää kuin ehdokkaan hakuun käyttämästä ajasta sekä oman ja läheisten elämän kannalta merkittävästä ratkaisusta. Päätös vastaanottaa uusi tehtävä on askel turvallisesta nykytilanteesta kohti uutta ja kiinnostavaa, mutta samalla tuntematonta ja epävarmaa.

Suorahaun edetessä konkretisoituu, että kaiken takana on ihminen. Digitaalisuus ja sen kehittyminen on ollut arkea rekrytoinneissa ja suorahauissa jo ennen koronaa. Aikojen helpottaessa palataan varmasti taas perinteisempiin menetelmiin, esimerkiksi tapaamisiin kasvokkain. Toisaalta kynnys etätapaamisiin on madaltunut ja saattaa hyvinkin olla aiempaa suositumpi ja mahdollisempi vaihtoehto haastatteluille.

comment : Off
About the Author