• fi

Blog Post

14
MAALIS
2019

Ikä ei ole ongelma

Kävin alkuvuodesta puhumassa työnhausta suorahakukonsultin näkökulmasta yhdeksän akavalaisen järjestön jäsenille suunnatun, työnhakutaitoja edistävän Työnhakuveturin järjestämässä Rekrytointipaneelissa. Tilaisuudessa oli paikalla noin sata korkeasti koulutettua työnhakijaa, useita suorahakukonsultteja asiantuntija-roolissa sekä akavalaisten ammattijärjestöjen uravalmentajia ja tilaisuuden järjestäjiä.

Jo ennen tilaisuutta sain listan työnhakijoiden mieltä askarruttavista kysymyksistä. Olin melko hämmästynyt huomatessani, että suurin osa kysymyksistä keskittyi ikääntyvien työllistymisen ja ikärasismin ympärille. Vuosia rekrytointeja tehneenä en ole enää pitkään aikaan pitänyt ikäkysymystä kovin merkittävänä. Ensinnäkin iän käyttäminen valintakriteerinä on ollut jo pitkään laitonta, ja toiseksi ainakin omat asiakkaani eivät koskaan puhu iästä rekrytointiprofiileja läpikäydessämme – fokus on aina osaamisessa, kokemuksessa ja asenteessa. Miksi ikä ja ikääntyminen kuitenkin koetaan ongelmana työnhakijoiden keskuudessa? Olisiko varsinainen haaste kuitenkin jossakin muussa kuin iässä?

Työn hakeminen on muuttunut voimakkaasti viime vuosina. Tänä päivänä monet tehtävät täytetään suorahaun keinoin, ilmoittelematta. Työllistyäkseen työnhakijan pitäisi siis perinteisen ilmoittelun seuraamisen lisäksi olla löydettävissä erilaisista some-kanavista ja ammatillisista verkostoista, kuten LinkedIn:stä. Oman osaamisen markkinoinnin merkitys on myös kasvanut; CV ei enää ole staattinen dokumentti, vaan sitä pitää muokata haettavan tehtävän mukaan. GDPR:n tuomien muutoksien vuoksi hakudokumentteja ei enää kannata lähetellä sähköpostilla työnantajalle tai rekrytointifirmoihin muulloin kuin erikseen sovituissa poikkeustapauksissa; hakudokumentit pitäisi osata tallentaa suoraan erilaisiin tietokantoihin. Hakuprosessin aikana soittaminen ei enää ole pakollista. Jos kuitenkin soitat, tulisi puhelussa keskittyä oman taustasi kertaamisen sijaan tehtävään ja yritykseen liittyviin kysymyksiin. Myös palkasta ja palkkatoiveesta voi tänä päivänä keskustella jo puhelun aikana – näin voidaan jo aikaisessa vaiheessa hahmottaa, näkevätkö molemmat osapuolet tehtävän ja sen vaatimukset samantasoisina.

Myös rekrytointiprosessit ovat muuttuneet. Ennen kasvotusten tapahtuvaa haastattelua saattaa eteen tulla videohaastattelu, missä onnistuminen vaatii teknologiamyönteisyyttä, avointa mieltä ja kykyä keskittyä omassa viestinnässään olennaiseen. Jos pääset tapaamaan palkkaavaa yritystä tai konsulttia, voit huomata muutoksia myös haastattelutilanteessa. Perinteisen haastattelun sijaan tapaamiset ovat dialogeja, jossa kartoitetaan molempien osapuolten yhteistyömahdollisuuksia ja -haluja. Jotta tilaisuudet eivät veny maratoneiksi, pitäisi haastattelutilanteessa osata avata lyhyesti ja ytimekkäästi, suorastaan hissipuhemaisesti, miksi olet kiinnostunut tehtävästä ja sitä tarjoavasta yrityksestä sekä mitä lisäarvoa voisit tähän yhtälöön tuottaa. Haastattelu on siis vaativa markkinointitilaisuus, jossa vuorovaikutustaidot korostuvat.

Työn hakeminen on muuttunut, ja vanhat työnhakuun liittyneet opit kannattaa päivittää tähän päivään. Suorahakuja sekä rekrytointeja työstävänä konsulttina olen havainnut, että ikä ei ole ollut enää pitkään aikaan vedenjakaja palkkauspäätöstä tehtäessä. Sen sijaan osaaminen, kokemus, asenne, motivaatio ja rakentava käyttäytyminen ovat avainelementtejä. Lisäksi korostuu kyky toimia tämän päivän teknologian, muuttuvien prosessien ja toimintamallien maailmassa. Onneksi useimmat edellä mainituista asioista ovat sellaisia, joita voi oppia ja harjoitella. Ikään keskittyminen tilanteessa, jossa et pääse jatkoon rekrytointiprosessissa, on usein liian helppo selitys epäonnistumiselle. Ehkä syynä prosessin keskeytymiseen olikin se, että olet tiedostamattasi toiminut hakuprosessin aikana joskus kauan sitten omaksumiesi mallien mukaisesti etkä ole päivittänyt osaamistasi tai toimintaasi tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi. Ikä on asia, jolle et voi mitään. Siksi suosittelenkin lämpimästi keskittymään niihin asioihin, joihin voit itse vaikuttaa. Tsemppiä työnhakuun!

About the Author
Seniorikonsulttimme Johanna työskentelee pääosin suorahakujen ja yksilöiden sekä tiimien valmennuksien parissa. Hän on ennen Arespartnersille tuloaan toiminut kansainvälisissä myynti- ja myynnin johtotehtävissä sekä henkilöstökonsultoinnin parissa.