• fi

Blog Post

07
KESä
2018

Hiomaton timantti

Oppimiskyky ja taito omaksua uutta ovat ihmisen parhaimpia ominaisuuksia. Rekrytoinnissa tämä näkyy siten, että joskus on kannattavaa palkata valmiin osaajan sijaan kehityskykyinen ja korkean osaamispotentiaalin omaava kandidaatti. Tämä korostuu tilanteessa, jossa vaadittavia asioita valmiiksi osaavaa henkilöä ei ole saatavilla. Riittävä lähtötason osaaminen, kyky ja halu oppia uutta sekä korkea motivaatio ovat yhdessä erinomainen yhdistelmä.

Haettava rooli ja toimiala vaikuttavat siihen, miten paljon tehtävän vaatimuksissa on joustoa ja miten kova kompetenssiosaaminen hakijalla tulee olla. Laivasuunnittelijalta edellytetään tiettyä teoreettista koulutusta, kun taas mediamyyjän tehtävässä tärkeää on myyntiosaaminen ja asenne. Siksi esimerkiksi hakuilmoituksen vaatimuksia pitää lukea myös rivien välistä, eivätkä kaikki vaatimukset tietynlaisesta tai -pituisesta työkokemuksesta tai tietystä koulutuksesta ole aina ehdottomia.

Mikäli osaaminen ei ole ihan sillä tasolla, jota hakuilmoituksessa vaaditaan, odotetaan hakijalta joustoa esimerkiksi palkan ja vastuun määrän osalta. Sekä hakemuksessa että CV:ssä tulee pystyä perustelemaan se, miten oma potentiaali, osaaminen ja motivaatio hyödyttävät rekrytoivaa organisaatiota. Tämä on useimmille ihan peruskauraa, mutta korostuu niin kutsutun hiomattoman timantin tapauksessa.

Riittävän lähtötason ja korkean osaamispotentiaalin omaava ihminen voi pitkällä aikavälillä olla yritykselle todellinen aarre, erityisesti jos hänestä onnistutaan organisaation sisällä valmentamaan alansa huippuosaaja. Valmiin osaajan tavoin tällainen henkilö on parhaimmillaan sitoutunut ja motivoitunut työyhteisön jäsen, joka ei helposti siirry kilpailijalle – ei edes silloin, kun headhunter soittaa ja houkuttelee.

About the Author
Researcherimme Aleksi etsii kandidaatteja Arespartnersin suorahakutoimeksiantoihin.